Soát xét điều chỉnh báo cáo Thuế, sổ sách theo yêu cầu

1. Soát xét toàn bộ chứng từ kế toán thuế phát sinh ;2. Soát xét toàn bộ sổ sách kế toán thuế;3. Soát xét lại báo cáo tài chính.Sau khi soát xét chúng tôi sẽ cung cấp cho khách hàng những giải pháp:1. Báo cáo quyết toán thuế đề xuất;2. Nêu rõ những điểm không phù hợp trong công tác kế toán thuế của doanh nghiệp dẫn đến sai phạm về thuế;3. Giải pháp xử lý để đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về thuế.

HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI TƯ VẤN CHO BẠN

Bằng sự tận tâm, nhiệt tình làm việc, chúng tôi luôn cố gắng mang lại giá trị nhiều nhất cho quý khách hàng của mình.