Mức lương cơ sở là gì? Đối tượng áp dụng:

– Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

(Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ)
————————————————————————–

Mức lương cơ sở qua các năm như sau:

1. Mức lương cơ sở năm 2013 – 2016:

– Từ ngày 01/7/2013 – đến  mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.

(Theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013)

2. Mức lương cơ sở năm 2016 – 2017:

– Từ ngày 01/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.

(Theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP và Nghị quyết 99/2015/QH13)

3. Mức lương cơ sở năm 2017 – 2018:

– Từ ngày 01/7/2017 – đến 30/06/2018 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.

(Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP và Nghị Quyết 27/2016/QH14)

4. Mức lương cơ sở năm 2018 – 2019:

– Từ ngày 01/7/2018 – đến 30/6/2019 mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.

(Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018)

5. Mức lương cơ sở năm 2019 – 2020:

– Từ ngày 01/7/2019 – đến 30/6/2020 mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.

(Theo Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018).
5. Mức lương cơ sở năm 2020 trở đi:

– Từ ngày 01/7/2020 mức lương cơ sở là 1,6 triệu đồng/tháng.

(Theo Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019).
Nhưng: theo Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thì Quốc hội đã quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.
=> Tức là sẽ không tăng lương cơ sở trong năm 2020 và 2021 để dành kinh phí cho phòng chống dịch Covid-19.

Như vậy mức lương cơ sở của năm 2021 vẫn áp dụng mức lương năm 2019 là 1.490.000 đồng.

———————————————————————————

Vậy mức lương cơ sở áp dụng vào DN như thế nào:

– Như quy định bên trên: Mức lương cơ sở là áp dụng đối với cán bộ, công nhân viên chức …(Không áp dụng cho lao động làm việc trong Doanh nghiệp, tổ chức)

– Các Doanh nghiệp, tổ chức: Phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Nhưng Doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề sau:

1. Trợ cấp thai sản

“Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
– Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì 
được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
– Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Như vậy: Mức trợ cấp 1 lần: = 2 X 1.490.000 = 2.980.000.

2. Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.
– Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa không quá 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậyMức lương tối đa đóng BHXH, BHTY: = 20 X 1.490.000 = 29.800.000.

One thought on “Mức lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở qua các năm?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Share This
Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon