Ngày 17/11/2021, Bộ Tài chính đã có tờ trình báo cáo Chính phủ về về việc ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và 11 năm 2021 đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để hỗ trợ cho doanh nghiệp (DN) nên Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hỗ trợ về chính sách thuế đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước giúp DN sớm vượt qua khó khăn do đại dịch.

Gia hạn nộp thuế TTĐB của kỳ tính thuế tháng 10 và 11/2021

Bộ Tài chính cho biết, do tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 đã tiếp tục tác động nghiêm trọng tới nhiều ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong đó có ngành sản xuất và lắp ráp ôtô trong nước. Để góp phần hỗ trợ DN, hợp tác xã và hộ kinh doanh, ngày 9/9/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP trong đó giao Bộ Tài chính xem xét, nghiên cứu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất lắp ráp trong nước đến hết năm 2021.

Ngay trong Điều 63 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 cũng quy định “Chính phủ quyết định việc gia hạn nộp thuế cho các đối tượng, ngành nghề kinh doanh gặp khó khăn đặc biệt trong từng thời kỳ nhất định. Việc gia hạn nộp thuế không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu NSNN đã được Quốc hội quyết định”. Như vậy, thực hiện gia hạn nộp thuế TTĐB đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Thực hiện phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có tờ trình số 213/TTr-BTC trình Chính phủ về việc ban hành nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước. Theo đó, đối tượng áp dụng là các DN sản xuất, lắp ráp ôtô trong nước; cơ quan thuế; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Bộ Tài chính đề xuất việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 và 11 của năm 2021 đối với ôtô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Thời gian gia hạn kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TTĐB theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cụ thể, thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 10 năm 2021 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2021. Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 11 năm 2021 chậm nhất là ngày 30/12/2021.

Việc gia hạn áp dụng đối với trường hợp kê khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn và áp dụng đối với các trường hợp có chi nhánh, đơn vị trực thuộc có hoạt động sản xuất hoặc lắp ráp ôtô thực hiện kê khai thuế TTĐB riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trình tự thủ tục đơn giản

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB (bằng phương thức điện tử hoặc gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế hoặc gửi qua đường bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế TTĐB.

Trong trường hợp giấy đề nghị gia thời hạn nộp thuế TTĐB không nộp cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế thì thời hạn nộp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB chậm nhất là ngày 15/12/2021, cơ quan thuế vẫn thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB.

Người nộp thuế tự xác định và chịu trách nhiệm về việc đề nghị gia hạn đảm bảo đúng đối tượng; đồng thời nếu gửi giấy đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau ngày 15/12/2021, thì không được gia hạn.

Trong thời gian gia hạn, cơ quan thuế xác định người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn hoặc trường hợp sau khi hết thời gian gia hạn, cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không thuộc đối tượng được gia hạn, thì cơ quan thuế thông báo về việc dừng gia hạn và người nộp thuế phải nộp số tiền thuế còn thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp do cơ quan thuế xác định lại vào NSNN.

Trong thời gian được gia hạn, căn cứ giấy đề nghị, cơ quan thuế không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế TTĐB được gia hạn (bao gồm cả trường hợp giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB gửi cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế TTĐB chậm nhất là ngày 15/12/2021). Trường hợp, cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp đối với các hồ sơ khai thuế TTĐB thuộc trường hợp được gia hạn, thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh lại không tính tiền chậm nộp thuế TTĐB.

Theo phương án đề xuất gia hạn thuế TTĐB cho xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước từ kỳ tính thuế tháng 10 đến kỳ tính thuế tháng 11, tổng số tháng sẽ gia hạn là 2 tháng, theo đó tổng số thuế TTĐB được gia hạn khoảng 4.400 tỷ đồng./.

ĐẠI LÝ THUẾ MIỀN TÂY
Địa chỉ: Số 08 đường số 05, Đô thị mới Song Phú,QL. 1A, Ba Càng, TP. Vĩnh Long
Tổng đài HTKH: 0919.926.098
Tel : 0919.926.098
Website: https://dailythuemientay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Share This
Gọi ngay
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon